پیام مدیر : درصورت درخواست رمز از شما، به آخر اسم خود عدد اضافه کنید مثلا فاطمه236
پـیـام سـیـسـتـم : بـه میلیون چت|میلیون گپ|چت میلیون|چت افغان|افغان چت|چت روم خـوش آمـدیـد